Producten-everywhereIQ 2017-12-29T15:40:09+00:00

EverywhereIQ

onderzoekstool

Wat is het?

everywhereIQ is een PROM-tool (Patient Reported Outcome Measures) die wordt gebruikt voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Om subjectieve klachten of uitkomsten te kunnen monitoren, worden vaak vragenlijsten gebruikt. Met deze app kunnen onderzoekers vragenlijsten aanmaken die op voorgeschreven tijdsintervallen naar patiënten gestuurd worden, zonder dat de patiënt hiervoor naar de polikliniek hoeft te komen, of dat alle patiënten afzonderlijk opgebeld hoeven te worden.


Hoe werkt het?

De onderzoeker maakt vragenlijsten aan in het content management systeem (CMS). Hiernaast programmeert hij/zij de dag en het tijdstip waarop de vragenlijst verstuurd moet worden, net als eventuele herhalingen. Deelnemende patiënten kunnen in één of meerdere doelgroepen onderverdeeld worden; de vragenlijsten worden naar een hele doelgroep verstuurd. De patiënt, die de everywhereIQ app op zijn telefoon geïnstalleerd heeft, krijgt een notificatie wanneer er nieuwe vragen klaarstaan, en kan deze vragenlijsten direct invullen in de app.


Wat zijn de mogelijkheden?

Het systeem ondersteunt meerdere schema’s bij het versturen van vragen. Het is mogelijk om een bepaalde startdatum (bijvoorbeeld de datum van operatie) op te geven waarna met een bepaalde regelmaat vanaf die datum vragen worden verstuurd. Ook is het mogelijk om alle patiënten van een doelgroep op een specifiek tijdsinterval een vragenlijst te versturen.

Er zijn een groot aantal verschillende vraagsoorten beschikbaar zoals open vragen, multiple choice vragen en VAS-vragen.


En hoe zit het met data(beveiliging)?

De data wordt beveiligd opgeslagen in een database. Alle patiënt-gerelateerde gegevens zullen op een server worden opgeslagen die voldoet aan de binnen Europa geldende eisen. Ook kan er een koppeling gemaakt worden met Castor, wanneer een onderzoeker gebruik maakt van Castor om de data op te slaan.

Ga terug naar onze producten.