Producten-Shared-Opinion2017-12-07T10:09:14+00:00

Shared Opinion

webapps

Wat is het?

Shared Opinion is een online platform dat gebruikt kan worden als leidraad voor een multidisciplinair overleg (MDO). Artsen uit verschillende centra (zowel academisch als perifeer) kunnen inloggen op het platform en komen in een omgeving waar patiëntcasus gedeeld kunnen worden. Dit maakt Shared Opinion een universeel platform, dat de logistieke problemen van verschillende EPD’s, evenals de noodzaak van fysieke nabijheid voor overleg wegneemt.


Hoe werkt het?

Artsen uploaden interessante of ingewikkelde patiëntcasus in Shared Opinion. Collega’s in andere ziekenhuizen kunnen eveneens hun casus uploaden in het platform, en kunnen hiernaast ook commentaar geven op de andere casus, die binnen hun eigen vakgebied vallen.


Wat zijn de mogelijkheden?

In Shared Opinion staat steeds één ziektebeeld centraal. Dit kan door de gebruiker zelf gekozen worden. Om de functies van Shared Opinion maximaal te benutten en het MDO zo efficiënt mogelijk in te richten, kan gewerkt worden met een gestandaardiseerd case-report formulier (CRF). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst, waarop op een anonieme en uniforme manier alle belangrijke en/of verplichte informatie wordt aangeleverd. De bijbehorende (radiologische) beeldvorming kan geanonimiseerd worden geüpload. Dit CRF kan worden opgesteld door één van de inhoudelijke experts in overleg met één van onze medisch adviseurs.

Er zit een agendafunctie in Shared Opinion, hiermee kan indien gewenst, een casus worden aangemeld voor een overlegmoment tussen de experts. Zij kunnen hierna hun eindoordeel via Shared Opinion mededelen. De indiener van de casus krijgt dan een notificatie.


En hoe zit het met data(beveiliging)?

Alle patiënt-gerelateerde gegevens zullen op een server worden opgeslagen die voldoet aan de binnen Europa geldende eisen.

Per ziektebeeld-georiënteerd deel van het platform wordt een administrator aangewezen. De administrator heeft de gebruiksrechten om andere gebruikers toe te voegen en rechten toe te kennen. Naast de administrator worden “Experts” en “Gebruikers” onderscheiden. Iedereen kan een casus indienen, tevens kan iedereen reageren op een casus of een vraag stellen. Als de experts reageren op een casus is dit duidelijk te onderscheiden van de overige reacties.


Op deze website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies. Deze zijn bedoeld om de website goed te laten werken op uw apparaat (computer, tablet of smartphone). Ook wordt deze cookie gebruikt om het contact formulier te verzenden en (geautomatiseerd) misbruik te voorkomen.